top of page
shutterstock_191497265.jpg
MyShliach1-12.png
3 tammuz Flyer - logo.png

הצטרפו למאות ילדי השלוחים בהכנה לקראת ג' תמוז
כל אחד יכול!!

 

מבצע ההכנה של מישליח מהווה דרך בטוחה להכין את כל המשפחה

?איך זה עובד

לפודקאסט יומי מיוחד שהופק על ידי MyShliach.
בפודקאסט נקשיב לסיפורים מיוחדים ומרגשים מבית רבי, ונחזק את רגש ההתקשרות שלנו.

נאזין

נלמד

302.png

בארוחת הערב המשפחתית מתוך חוברת לימוד מיוחדת ונצטרף למאות משפחות וילדי שלוחים מרחבי העולם בהכנה על ידי לימוד, לקראת היום הקדוש ג׳ בתמוז.
לאחר הלימוד היומי ישנה שאלה עליה ניתן לענות בקישור שישלח מידי יום, בין העונים נכונה תערך הגרלה על פרס אישי מ
MyShliach!

כל יום זוכה!

ענו על השאלה היומית המופיעה בחוברת הלימוד ותוכלו לזכות בפרס אישי של MyShliach.

נתקשר

ונלמד את תוכן המאמר האחרון שקיבלנו מהרבי  - ״אתה תצווה״. מאמר שמבאר את מהותו של נשיא הדור וההתקשרות שלנו לרבי.

בנים ובנות
בכל הגילאים

בכל העולם

בכל זמן

החל מי''ב סיון
ועד ג' תמוז

bottom of page